10 راهکار برای تبدیل دکور به سبک ایتالیایی

دکوراسیون به سبک ایتالیایی کمتر کسی در جهان  هست که به ایتالیا و  سبک و سلیقه ایتالیاییها رغبت نداشته باشد مردمانی خاص با نوع تفکر و دیدگاهی ویژه که برای نوع و سبک و سیاق خانه و منزلشان نیز از روشهای خاصی پیروی می کنند  خلق و خو و عادات ایتالیایی بر نحوه...

ادامه مطلب